Amot treveis ventil med aktuator brukt som blandeventil

Ventilen fordeler væske fra systemet mellom kjøler og bypass, slik at settemperatur oppnås på retur til systemet

Ved kontroll av kjølevæsketemperatur i for eksempel en motor måles vanligvis væsketemperaturen rett ved utløpet fra motoren. Ventilen fordeler videre væsken via kjøler eller bypass, slik at korrekt temperatur opprettholdes på retur til motoren. 

Portene kan konfigureres fritt, noe som gir stor fleksibilitet i forbindelse med montering og evt. senere endringer. 

Amot-G-valve-diverting.JPG
Amot-G-valve-diverting_Invert.jpg
Ventilen fordeler væske fra systemet mellom varmekilde og bypass, slik at settemperatur oppnås på retur til systemet

Ved kontroll av væsketemperaturen i en kuldekilde måles vanligvis væsketemperaturen rett ved utløpet fra motoren. Ventilen fordeler videre væsken via varmekilde eller bypass, slik at korrekt temperatur opprettholdes på retur til systemet. 

Portene kan konfigureres fritt, noe som gir stor fleksibilitet i forbindelse med montering og evt. senere endringer.