Hvordan velge riktig type Amot-ventil

Amot-selection-guide.jpg

   Sjekkliste:

 • Flow Rate

 • Aktueringsmåte

 • Flowkonfigurasjon

 • Husmateriale

 • Tetningmateriale​

 • Elementer

 • Spesielle tilvalg

Ventilguide​

 

AMOT tilbyr et stort utvalg av størrelser, aktiveringsmetoder, ventilmaterialer og tilpassede funksjoner.

Valg av rett ventil krever derfor en nøye vurdering både av hvordan ventilen skal brukes, og av miljøet der den skal arbeide.

Flow Rate (GPM)

Noe av det første du bør vurdere er nødvendig strømningshastighet/flow, da dette er avgjørende for diameteren på ventilen. Hvis du kjenner flowen, hjelper diagrammet nedenfor deg med å begrense valgene. Merk at verdiene er for vann; væsker med lavere viskositet vil redusere maks flow for hver enkelt ventilstørrelse.

Selection-Amot-flow.JPG

Aktueringsmåte​

Det er viktig å vurdere både tekniske og forretningsmessige krav når du avgjør om det optimale valget er en helautomatisk termostatventil, eller en elektrisk eller pneumatisk aktuert temperaturreguleringsventil. 

Selvaktuerte ventiler

“Fit & Forget-løsning”

 • Forhåndsinnstilt temperatursetting

 • Standard kontrollområde (+/- 3-5°C)

 • 100% autonom; ingen ekstra deler kreves

 • Helmekanisk

Ekstert aktuerte ventiler 

“Optimalisering av ytelse”

 • Fleksibel temperaturjustering

 • Presis temperaturkontroll (+/-1°C)

 • Komplett system: kontroller, temperatursensor etc.

 • Krever elektrisk eller pneumatisk aktivering

Amot-Valve-Actuation-Method.jpg

Flowkonfigurasjon

Amot temperaturkontrollventiler virker like bra både som blandeventil og fordelingsventil. Se illustrasjonene under.

Blandeventil

AMOT-valve-mixing-applications.JPG

Når en AMOT selvregulerende termostatventil brukes til å blande væskestrømmer, kobles port C til den kalde væskestrømmen fra kjøleren. Port B tar inn varm væske fra bypass-ledningen, og væsken forlater port A og returnerer til varmekilden. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A.

Fordelingsventil

AMOT-valve-diverting-applications.JPG

Når en AMOT selvregulerende termostatventil brukes til å dele en væskestrøm kobles port C til kjøleren, og port B til kjøler-bypass. Temperaturen registreres i innløpsporten (A), og termostatelementets innstilling avgjør ved hvilken temperatur væske ledes via kjøler eller via bypass.  

Husmateriale

Ulike materialer for ulike bruksområder:

• Støpejern: Generell bruk for de fleste vann-, glykol- og oljesystemer

• Duktilt jern: Høy styrke til lavere pris enn stål; best for marine applikasjoner

• Stål: Høy styrke, høyt trykk

• Rustfritt stål: Høyeste korrosjonsbestandighet, høy styrke, høyt trykk

• Bronse: Best for saltvann og marine applikasjoner

• Aluminium: Lavpris, høytrykksservice

Amot-seals-buna-viton-neoprene.png

Tetningsmaterialer

Tetninger i buna er standard, og fungerer best for petroleumsbaserte oljer, vann og glykol.

AMOT tilbyr alternative tetningsmaterialer for applikasjoner der buna ikke er kompatibel med arbeidsvæsken: 

 

Viton: Høy temperatur og syntetiske oljer

Neopren: Kjøleapplikasjoner med ammoniakk eller freon

Elements

Standard bronze and steel elements work well in almost all applications. However, if your application contains corrosive fluids, such as ammonia or salt water, we recommend electroless nickel plated elements for protection.

Amot-elements.jpg

Elementer

Standard bronse- og stålelementer fungerer godt for de fleste bruksområder.

Hvis applikasjonen imidlertid inneholder etsende væsker, slik som ammoniakk eller saltvann, anbefaler vi nikkelbelagte elementer for bedre bestandighet.

Amot-elements.jpg

Lekkasjehull

Lekkasjehull bores for å tillate en liten væskestrøm. Dette gjøres av følgende aårsaker:

 • for å la en liten væskestrøm gå gjennom kjøleren ved oppstart, noe som forjorter oppvarmingssyklusen

 • For å opprettholde en viss strømning gjennom kjøleren for å forhindre kondens, eller i ekstreme tilfeller frysing. Dette i tilfeller der tilsetningsstoffer ikke er tilgjengelige eller ikke brukes

 • I applikasjoner der ventilen brukes som en 2-veis ventil. Med port "B" blokkert, når kretsen er kald og porten lukket, er lekkasjehull nødvendig for å sikre liten strøm til elementet slik at dette kan registrere temperaturendring og tillate ventilen å fungere etter hensikten

Amot-manual-override.JPG

Manuell override

Amot BR-serien er utstyrt med manuell overstyring som tillater en progressiv åpning av ventilen. Manuell overstyring er ofte et krav for marine applikasjoner. I automatisk modus vil ventilen kontrollere temperaturen automatisk, men ved å dreie justeringsmutteren på toppen av ventilen vil elementet bevege seg mot sin kalde (utvidede) stilling, uavhengig av temperatur.

Det finnes en posisjonsindikator på hver manuelle overstyring som viser elementposisjonen under manuell drift. Hver termostatenhet har sin egen manuelle overstyring.

Manuell overstyring skal bare brukes i en nødsituasjon eller termostatfeil.

Alle G-ventiler har manuell overstyring innebygd i aktuatorenheten.

Spesielle funksjoner

 

Du bør også vurdere om applikasjonen din krever spesielle funksjoner.

Slike spesialfunksjoner på ventilen kan omfatte:

 

• Elementlekkasjehull

• Manuell overstyring

• Ikke-standard endekoblinger

• Bransjesertifiseringer