Modell D: Treveis termostatventil

AMOT Modell D Termostatventiler er helautomatiske, 3-veis temperaturregulatorer for deling av væskestrøm, og brukes blant annet til å sørge for pålitelig kontroll av smøreoljekjøling. Ventilene er ellers egnet for prosesskontroll og industrielle applikasjoner der væsker skal ledes i ulike retninger avhengig av væskens temperatur. 

  • Hus i stål, bronse, støpejern eller duktilt støpejern

  • Ingen ekstern strømkilde behøves – enkel og rimelig installasjon

  • Ingen innstillinger eller konfigurasjon trengs –  "fit and forget"

  • Består av få deler – enkelt og rimelig vedlikehold

  • Fleksibel installasjon – fungerer i enhver monteringsposisjon

  • Automatisk selv-følende styring med positiv, proporsjonal ventilaktuering

Temperaturområder:  27-110°C  (80-230°F)

Tilgjengelige materialer:  Hus i støpejern, stål, duktilt jern eller bronse

Tilkoblinger: Gjenget eller flenset

Drift:

Ventilen leveres med temperaturelementene fabrikkinnstilt til den nominelle temperaturinnstillingen. Temperaturen avføles ved Port A som forblir åpen for Port B (bypass) til væsketemperaturen når et punkt 4-6°C (8-10°F) under den nominelle innstillingen. Når temperaturen fortsetter å stige, beveger skyveventilen seg for å lukke Port B og åpne Port C (koblet til kjøleren eller varmeveksleren). Port B er helt lukket 4-6°C (8-10°F) over den nominelle innstillingen. Ventilen regulerer kontinuerlig væskestrømmen for å opprettholde den nominelle temperaturen. For optimal styring må systemet være dimensjonert slik at ca. 50% av den totale væskestrømmen passerer gjennom kjøleren ved full belastning.

 

Last ned datablad på D-ventil >>