Feilsøking på AMOT termostatventil

Korrekt installert skal din Amot-ventil gi deg mange år med problemfri service.

Hvis du opplever problemer etter installasjon, eller hvis uventet ventiladferd oppstår under drift, bør du vurdere kontrollpunktene nedenfor før andre tiltak iverksettes.

Ta kontakt med oss i Ing. Westad om dette ikke hjelper. 

Amot-valve-service-troubleshooting.png
Amot-temperature-too-high.png

Systemtemperatur for høy 

 • utilstrekkelig kjølekapasitet i systemet

 • Termostatventil for liten i forhold til strømningshastigheten, slik at høyt trykkfall og mulige kavitasjonsproblemer oppstår

 • Ventilen montert feil veil, slik at strømmen til kjøleren reduseres når temperaturen øker

 • Bypass lukker ikke på grunn av slitte eller kaviterte seter, tetninger osv.

 • Elementene kan ha tatt skade av overoppheting, slik at de ikke lenger gir full bevegelse

 • Avsetninger kan ha bygget seg opp på elementet, forhindrer korrekt drift hindres

 • Fremmedlegemer sitter fast mellom ventil og sete

Systemtemperatur for lav

 • Utilstrekkelig varmeoverføring til kjølevæsken

 • Feil valg av nominell elementtemperatur

 • Termostatventilen er for stor, eller kjølekapasiteten til systemet mye større enn nødvendig

 • Termostatventilen installert feil vei, slik at vann sendes til kjøleren ved lave temperaturer

 • Slitte o-ringer gir lekkasje til kjølekretsen

 • For høyt trykkfall over ventilen

 • Fremmedlegemer forhindrer lukking av elementet

 • Bimetall-termometre vil indikere for lav temperatur hvis de er kalibrert i olje

Amot-temperature-too-low.png