Modell GG: Treveis aktuert ventil

(elektrisk eller pneumatisk)

Optimal temperaturkontroll

 • Kompakt treveis spjeldventil

 • Størrelser fra DN25 til DN500

 • Flow opp til 3000m3/t

 • Marine og industrielle applikasjoner

AMOT Model G roterende 3-veis aktiverte reguleringsventiler gir høy nøyaktighet for presis temperaturkontroll i både blandings- og avledningsapplikasjoner over et bredt strømningsområde og en rekke væsker. Den holdbare ventilen er designet for å tåle applikasjoner med høy vibrasjon og er enkel å vedlikeholde.

Applikasjoner:

For motorer, turbiner, girkasser og varmevekslere:

 • Ladeluftkjøling

 • Sekundære kjølesystemer

 • Forvarming av drivstoff og smøreolje

 • Samgenerering

 • Kjølevann motor

For raffinerier, kjemiske fabrikker og oljeraffineriing:

 • Avfallsvarmekjeler

 • Produktkjølere

 • Produktvarmere

 • Produktkondensatorer

Funksjoner og fordeler:

 

 • Enkel integrasjon med eksisterende systemer

 • Fleksibel design: porter kan konfigureres for å passe installasjonen

 • Forenklet oppsett og vedlikehold

 • Håndhjul muliggjør manuell justering av ventilen (valgfritt på pneumatisk ventil)

 • G-ventiler leveres i både standard- og high flow-versjon. (Verdiene i tabellen nedenfor er for high flow-versjonen)

Kompakt design

Liten i omfang – designet for store løsninger!

 • Kompakt design legger til rette for nye rørgatedesign

 • Passer enkelt inn i trange områder

 • Lav vekt

 • Kan monteres i alle retninger – også opp ned!

G-ventil-ny-samling.png
Amot-high-flow.png

Høy flow – lavt trykkfall

 • Væskestrømmen gjennom ventilen er praktisk talt uhindret av rotoren

 • Ekstremt lavt trykkfall for en gitt flow rate og ventildimensjon

Fleksible porter

Design rørgater først – bestem ventilmodus senere! 

 • Fleksible porter gir frihet mht. rørinstallasjon

 • Ventilen møter rørkonstruksjonen, ikke omvendt

 • Muliggjør speilinstallasjoner

 • Flow inn eller ut av hvilken som helst port kan settes som standard

 • Finnes både i high flow og low flow-versjon

Amot-configurations.png
Amot-high-flow.png

Omkonfigurerbar på stedet

Enkel installasjon og igangkjøring

 

Fullstendig fabrikktestet og satt opp ved levering. I tilfelle endringer i rørledningen, kan kunden konfigureres G-ventilen på stedet. Dip-brytere for retningsendring og kontrollinngang er tilgjengelig. Ingen laptop nødvendig. 

Good Vibrations
 
 

 • Aktuator- og ventilenheten er designet for å tåle voldsomme belastningene skapt av store dieselmotorer, skip mm.

 • Kan brukes som del av integrert "on engine"-applikasjoner, boltet rett på motorblokken

Amot-vibration-resistant.JPG
AMOT-low-leakage.png

Intern lekkasje

Alle applikasjoner er ulike. AMOT tilbyr tre alternativer for intern lekkasje:

ANSI klasse I: Mindre enn 2% intern lekkasje for applikasjoner for konstant blanding eller fordeling

ANSI klasse II: 0,5% eller mindre intern lekkasje for applikasjoner med forhøyede effektivitetskrav

 

ANSI klasse IV: For optimal effektivitet er LLGG med mindre enn 0,01% intern lekkasje det naturlige valget

Systemintegrasjon
 
AMOT tilbyr ulike nivåer av systemintegrasjon

 1. "Stand alone"-system som inkluderer ventil, sensorer, PID-controllere samt tilvalg for ekstern kommunikasjon i én pakke          

 2. Fullintegrert ventil som kan styres av en rekke ulike signaler, slik som 4-20mA, 0-10V eller reléstyring. 4-20mA feedback, samt posisjonsbrytere

Amot delenumre: 

Temperaturprobe Pt100: part nr. 8060

PID Controller for skapmontering: 8071D

PID Controller for veggmontering: 8072D

Amot-system-integration.png

Temperaturområder:        Væsketemperatur opp til 100°C (212°F) Kontakt oss ved behov for høyere temperatur

Tilgjengelige materialer:  Stainless Steel

Tilkoblinger:

Flenset: ANSI

Modellkode eksempel: (se også konfigurasjonstabell i datablad s. 17)

06GGSDBS32EABCAAA: 6'' GG-ventil, standard flow (S), duktilt jern (D), flens PN10 (B), standard rotor (S), rotor posisjon kald (3) rotor posisjon varm (2), aktuator 100-120 VAC 50/60Hz (EA), aktuator input 4-20mA (B), aktuator position output 4-20mA (CA), ingen kundetilpasninger (AA)

08GGSDCS32EABCAAA: samme som over, men 8'' ventil med PN16-flens.

Drift:

Modell G 3-veis temperaturreguleringsventil fungerer som en integrert del av ditt elektriske, pneumatiske eller elektro-pneumatiske system. Det elektriske G-ventilsystemet er enkelt å installere, mens det pneumatiske systemet er ideelt når det er mangel på elektrisitet eller når det er nødvendig med et feilsikkert system. Det elektro-pneumatiske systemet kombinerer funksjonene og funksjonaliteten til AMOT's elektroniske styresystem med de feilsikre fordelene ved en pneumatisk aktivert ventil. Posisjonsgiveren på både elektriske og elektro-pneumatiske versjoner gir mulighet for direkte tilkobling mot et motorstyringssystem.

AMOT Modell G, treveis temperaturreguleringsventil gir en høy grad av nøyaktighet og repeterbarhet i temperaturstyringsapplikasjoner, og kan brukes både til blanding og fordeling av væsker i et bredt flow-spekter.
 
Funksjoner og fordeler:
Enkel å integrere – ventilstørrelse samsvarer med rørstørrelse
Fleksibel design – porter kan konfigureres til å passe installasjonen
Forenklet oppsett og vedlikehold – dreiehjul gir mulighet for manuell justering av ventilen (valgfri option på pneumatisk ventil)
 
Applikasjoner:

 

For motorer, turbiner, girkasser og varmevekslere:

 • Ladeluftkjøling

 • Sekundære kjølesystemer

 • Forvarming av drivstoff og smøreolje

 • Varmeregenerasjon 

 • Kjølevann

 
For raffinerier, kjemiske fabrikker og oljebransjen:

 • Avløpsvarmekjeler

 • Produktkjølere

 • Produktvarmere

 • Produktkondensatorer

Disse ventilene leveres både som standard- og high flow-versjon. Verdiene i tabellen er veiledende, og gjelder high flow-utgaven.