Modell GG: Treveis aktuert ventil

(elektrisk eller pneumatisk)

AMOT Modell G, treveis temperaturreguleringsventil gir en høy grad av nøyaktighet og repeterbarhet i temperaturstyringsapplikasjoner, og kan brukes både til blanding og fordeling av væsker i et bredt flow-spekter.
 
Funksjoner og fordeler:
Enkel å integrere – ventilstørrelse samsvarer med rørstørrelse
Fleksibel design – porter kan konfigureres til å passe installasjonen
Forenklet oppsett og vedlikehold – dreiehjul gir mulighet for manuell justering av ventilen (valgfri option på pneumatisk ventil)
 
Applikasjoner:

 

For motorer, turbiner, girkasser og varmevekslere:

  • Ladeluftkjøling

  • Sekundære kjølesystemer

  • Forvarming av drivstoff og smøreolje

  • Varmeregenerasjon 

  • Kjølevann

 
For raffinerier, kjemiske fabrikker og oljebransjen:

  • Avløpsvarmekjeler

  • Produktkjølere

  • Produktvarmere

  • Produktkondensatorer

Disse ventilene leveres både som standard- og high flow-versjon. Verdiene i tabellen er veiledende, og gjelder high flow-utgaven. 

Temperaturområder:        Væsketemperatur opp til 100°C (212°F) Kontakt oss ved behov for høyere temperatur

Tilgjengelige materialer:  Stainless Steel

Tilkoblinger:

Flenset: ANSI

Modellkode eksempel: (se også konfigurasjonstabell i datablad s. 17)

06GGSDBS32EABCAAA: 6'' GG-ventil, standard flow (S), duktilt jern (D), flens PN10 (B), standard rotor (S), rotor posisjon kald (3) rotor posisjon varm (2), aktuator 100-120 VAC 50/60Hz (EA), aktuator input 4-20mA (B), aktuator position output 4-20mA (CA), ingen kundetilpasninger (AA)

08GGSDCS32EABCAAA: samme som over, men 8'' ventil med PN16-flens.

Drift:

Modell G 3-veis temperaturreguleringsventil fungerer som en integrert del av ditt elektriske, pneumatiske eller elektro-pneumatiske system. Det elektriske G-ventilsystemet er enkelt å installere, mens det pneumatiske systemet er ideelt når det er mangel på elektrisitet eller når det er nødvendig med et feilsikkert system. Det elektro-pneumatiske systemet kombinerer funksjonene og funksjonaliteten til AMOT's elektroniske styresystem med de feilsikre fordelene ved en pneumatisk aktivert ventil. Posisjonsgiveren på både elektriske og elektro-pneumatiske versjoner gir mulighet for direkte tilkobling mot et motorstyringssystem.

Ing. Westad AS

Nesbruveien 82

1394 Nesbru

Tlf. 66 84 66 67

post@ingwestad.no

© 2019 Ing Westad AS