top of page

Modell J: Treveis termostatventil

AMOT Model J termostatventiler er helautomatiske, 3-veis væsketemperaturregulatorer for deling eller blanding av væskestrømmer, og brukes gjerne til å sikre pålitelig styring av væsketemperatur i kjølevæske eller smøreolje. Ventilene er også egnet for prosess-styring og industrielle applikasjoner, samt varmegjenvinningssløyfer. I likhet med andre AMOT termostatventiler benytter J-ventilen seg av integrerte, fabrikkinnstilte temperaturelementer som gir "tuklesikker" driftstemperatur.

Egenskaper og fordeler:

 • Ingen ekstern strømkilde kreves – enkel og rimelig installasjon

 • Ingen brukerinnstilling nødvendig – "fit and forget"

 • Består av få deler – enkelt og rimelig vedlikehold

 • Robust design –  tåler mye slag og vibrasjoner

 • Fleksibel montering – fungerer i alle posisjoner

 • Automatisk, selvfølende styring med positiv, proporsjonal ventilvirkning

 • "Tuklesikker" temperaturinnstilling


Applikasjoner

 • Varmegjenvinning

 • Vannsparing

 • Temperaturregulering på kjeleinnløp

 • Kjøletårn

 • Motor- og kompressorkjølesystem

 • Smøreoljesystemer

 • Varmegjenvinningssløyfer

 • Prosesskontroll

 • Temperaturblanding eller omdirigering

 

Temperaturområde: 18-113°C  (64-235°F)

Tilgjengelige materialer: Aluminium-BS:1490, grade M25TF lettvekt

Tilkoblinger:

Gjenget: 20 mm BSP, NPT, M26x1.5, JIS,SAE

Drift

Temperaturkontroll oppnås ved utvidelse av en voks-/kobberblanding som er svært følsom for temperaturendringer. Ekspansjonskreftene virker i sin tur på glideventilen og regulerer væskestrømmen, slik at temperaturen reguleres kontinuerlig. Den pålitelige robuste konstruksjonen gir stor motstandsdyktighet mot temperaturvariasjoner og trykkendringer, og opprettholder stabil temperatur under svært varierende driftsforhold.

Last ned datablad på J-ventil >>

bottom of page