Amot treveis ventil med aktuator brukt som blandeventil

Væske fra kjøler blandes med varm væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Kontroll av smøreoljetemperatur kan konfigureres i en blandingsapplikasjon der returoljens temperatur måles –  normalt så nært varmekilden som mulig.

I eksempelet til høyre reguleres temperaturen tilbake til varmekilden ved at ventilen alltid sørger for korrekt blandingsforhold mellom  bypass flow og flow fra kjøleren. Siden ventilspjeldet kan dreies 360 grader, er valg av porter fleksibelt. 

Amot-G-valve-mixing.JPG
Amot-G-valve-mixing_invert.jpg
Væske fra varmekilde blandes med kald væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Ved kontroll av kjølevæsketemperatur i for eksempel en motor, kan væskens temperatur avføles i utløpet fra motoren. Ventilen blander væskeflow fra hhv. varmekilde og bypass, slik at korrekt temperatur opprettholdes i motoren.

Temperaturen måles i slike oppsett normalt rett ved utløpet fra varmekilden.

Siden ventilspjeldet kan dreies 360 grader, er valg av porter fleksibelt.