KVALITET OG MILJØ

ISO 9001/14001

Ing. Westad AS er en liten aktør som erkjenner at vår virksomhet påvirker omgivelsene. Vårt miljø- og kvalitetsarbeid valideres av eksterne, sertifiserte rådgivere og revisorer etter ISO-standardene 9001 (kvalitet) og 14001 (miljø). Våren 2018 ble vi oppgradert til 2015-standarden, som blant annet innebærer at vi som del av vårt miljøengasjement legger an et livsløpsperspektiv på alle våre produkter.

Det er også et mål for oss å hjelpe kundene våre til å oppnå sine egne miljø- og kvalitetsmål: for det første er de fleste av produktene vi leverer enten komponenter som i seg selv bidrar til riktig driftstemperatur og dermed lavere utslipp, systemer som forhindrer brann og eksplosjon – eller instrumenter for kvalitet- og tilstandskontroll. For det andre bidrar vi ved å velge kvalitet i alle ledd til mindre bruk og kast, færre reklamasjoner med påfølgende retur – og dermed til litt mindre godstransport på veiene våre. På den måten kan en liten aktør likevel få ganske så stor innvirkning på omgivelsene. 

AMOT treveis ventiler. Ebro instrumenter. Kern vekter. Chalwyn diesel shut off ventiler. Cornell pumper og turbiner