AMOT CONTROLS

AMOT CONTROLS har fabrikk og hovedkontor i Bury St. Edmunds i Storbritannia, og løsningene er i dag bransjestandard for mange ulike industriapplikasjoner verden over. Historien til AMOT begynte i 1948 i Richmond, California med utviklingen av en termostatventil for marineindustrien, og fortsatt befinner løsningene for registrering og regulering av temperatur og trykk seg helt i front. I tillegg er nye områder kommet til, slik som tilstandskontroll for motorer og maskiner, samt sikkerhetsløsninger for dieselmotorer – først i 2007 gjennom kjøpet av Roda Deaco Valve Company (Edmonton, Canada), og igjen i 2008 med kjøpet av Chalwyn Ltd. (UK). Med disse to produktlinjene, samt ekspertisen som fulgte med, er AMOT nå verdens ledende produsent av nødstopp-systemer for dieselmotorer.  

Ing. Westad AS er skandinavisk distributør både for AMOT treveis blandeventiler og for Chalwyn shut off-systemer. AMOT selv eies i dag av Roper Technologies (USA), som også eier flere andre selskaper som Ing. Westad leverer komponenter og løsninger fra – se nedenfor. 

ROPER TECHNOLOGIES:

I tillegg til AMOT eier Roper Technologies blant annet merkenavnene Rigsaver og Chalwyn, som leverer stoppsystemer til dieselmotorer. 

Roper eier også selskapet Cornell Pump, som leverer et bredt spekter av pumper og turbiner. Ing. Westad AS er ditt lokale kontaktpunkt for alle disse selskapene og produktlinjene.