Søk
  • Ing. Westad AS

Hvorfor er temperaturkontroll så viktig?

Det er viktig å kontrollere temperaturen på motorvæsker for å opprettholde effektiviteten og ytelsen til utstyret.Det er viktig å kontrollere temperaturen på motorvæsker for å sikre utstyrets effektivitet og ytelse. Avhengig av applikasjon kan dårlig temperaturregulering føre til høyt drivstofforbruk, høye utslipp og røyk fra avgassene.

AMOT er den ledende produsenten av aktiverte og termostatiske temperaturreguleringsventiler og regulatorer.


Ladeluft

Ladeluftinntakstemperaturen har stor innflytelse på motorens ytelse. Ulike drivstoffkvaliteter og typer krever forskjellige luftinntakstemperaturer for riktig forbrenning. I tillegg kan riktig kontroll av duggpunkt redusere korrosjon, optimalisere drivstofforbruket og redusere tennpluggforurensning.


Kjølevann

Kjølevannstemperatur kan påvirke NOx-utslipp, motoreffektivitet, drivstofforbruk og røykgass. Å opprettholde tilstrekkelig høy temperatur i denne applikasjonen er nøkkelen til god økonomi og miljøstyring. Omvendt kan for lave temperaturer føre til kald-korrosjon, spesielt under på tomgang. Som en ekstra fordel kan spillvarme fra HT-systemet gjenvinnes gjennom smart ventilteknologi og brukes til å forbedre systemets samlede effektivitet.


Smøreolje

Feil oljetemperatur kan negativt påvirke viskositeten og strømningsegenskapene, noe som fører til økt motorslitasje. For hjelp til å velge riktig ventil for din applikasjon, se vår Ventilguide >>

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle