Amot treveis termostatventil brukt som blandeventil

Væske fra kjøler blandes med varm væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Port C kobles til den kalde væskestrømmen fra kjøleren. Port B tar inn varm væske fra bypass-røret. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A, og returnerer til varmekilden.

 

Eksempler på varmekilde kan være motor, girkasse, kompressor etc.

Amot-mixing-applications.JPG
AMOT-valve-mixing-applications.JPG
Væske fra varmekilde blandes med kald væske fra systemet, slik at settemperatur oppnås på flow ut av ventilen for retur til systemet

Port C kobles til væskestrømmen fra varmekilden. Port B tar inn kald væske fra bypass-røret. Termostatelementet sørger for å blande de varme og kalde væskene i riktig forhold, slik at ønsket utløpstemperatur forlater port A, og returnerer til kuldekilden.

Eksempler på kuldekilde: